1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1.1.Доставчикът се задължава да предприеме мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

1.2. От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

1.3. Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.

1.4. Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин и изпълнението на договора.

1.5. Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

1.6. В случай, че  Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената Процедура за изгубени или забравени имена и пароли.